بازاریابی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

امکان دریافت پیامک از سوی مشتریان

تصویر پروفایل
پرفیری

آیا این امکان در سیستم اودوو وجود دارد که پیامهای ارسالی به شماره ثبت شده در اودوو در بخشی ذخیره شده و مسئول سیستم، آن را به افراد ارجاع دهد. در واقع، عملکردی مانند ماژول تیکت یا پشتیبانی در سیستم اودوو

تصویر پروفایل
انصراف
2 پاسخ ها
0
بهترین پاسخ

بله مشتریان شما می توانند برایتان پیامک ارسال کنند و شما در قسمت دریافتی می بینید.البته فراموش نشود که اینکار بعد از خرید خط اختصاصی مقدور می باشد.


تصویر پروفایل
انصراف
0
تصویر پروفایل
پرفیری
بهترین پاسخ

در حال حاضر، شرکت از طریق پنل پیامکی، خطی را تهیه نموده است.
قسمت دریافت، چه بخشی می باشد؟

مطابق تصویر پیوستی

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما