بازاریابی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

چگونه یک پیامک جدید در ماژول بازاریابی با پیامک ایجاد کنم؟

سلام

چگونه می توانم یک پیامک جدیدد در ماژول بازاریابی با پیامک ایجاد کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای مشاهده پاسخ، به کتاب راهنمای بازاریابی با پیام در لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/odoo-book-v13-sms-marketing#Create-SMS

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما