بازاریابی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

چگونه می توان مخاطبین موجود در لیست مخاطبین را برای دریافت پیامک در اودوو محدود کرد؟

سلام

چگونه می توانم مخاطبین موجود در لیست مخاطبین را برای دریافت پیامک در اودوو محدود کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای این کار باید از طریق ماژول بازاریابی با پیامک> لیست مخاطبان> مخاطبان، گزینه "عدم دریافت ایمیل" را برای مخاطب مورد نظر فعال کنید:


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما