بازاریابی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه آدرس ایمیل ها را در لیست سیاه قرار دهم؟

سلام

چگونه می توانم آدرس ایمیل ها را در لیست سیاه قرار دهم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

می توان به صورت دستی آدرس ایمیل را از طریق ماژول بازاریابی با ایمیل> پیکربندی> آدرس های ایمیل قرار گرفته در لیست سیاه، در لیست سیاه اضافه کرد. روش دیگر این است که هنگامی که کاربر اشتراک خود را لغو کرد، شناسه ایمیل وی به طور خودکار در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.

ماژول بازاریابی با ایمیل> پیکربندی> آدرس های ایمیل قرار گرفته در لیست سیاه> ایجادمنابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما