برنامه ریزی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ایجاد برنامه زمانی جدید

سلام

چگونه می توانم یک برنامه زمانی جدید ایجاد کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای مشاهده پاسخ، به کتاب راهنمای ماژول برنامه ریزی در لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/odoo-book-v14-planning#create-planning

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما