فروش

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

تنظیم لیست قیمت در ماژول فروش

سلام

ما نیاز داریم یک لیست قیمت تنظیم کنیم که در آن قیمت به مقدار محصول بستگی داشته باشد برای حل این مشکل، چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

برای حل این مشکل می توانید از طریق ماژول فروش> محصولات> لیست های قیمت استفاده کنید. شما می توانید یک لیست قیمت جدید ایجاد کنید و هنگام افزودن لیست قیمت، گزینه اعمال بر را بر اساس "محصول" و محاسبه قیمت را بر اساس "قیمت ثابت" انتخاب نمایید.

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما