پایانه فروش

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

محدود کردن دسته بندی ها در پایانه فروش

چگونه می توانم دسته بندی محصولات را در پایانه فروش محدود کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

ابتدا ویژگی "محدود کردن دسته بندی محصولات" را از طریق ماژول پایانه فروش> پیکربندی> پایانه فروش> انتخاب پایانه فروش مورد نظر> بخش رابط پایانه فروش، فعال کرده و در فیلد مربوطه دسته بندی های مورد نظر را اضافه کنید تا فقط آن دسته بندی ها در این پایانه فروش قابل دسترس باشند:منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما