پایانه فروش

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

چگونه می توان صورت حساب را قبل از پرداخت در ماژول پایانه فروش چاپ کرد؟

چگونه می توان صورت حساب را قبل از پرداخت در ماژول پایانه فروش چاپ کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

برای مشاهده پاسخ، به سوالات متداول ماژول پایانه فروش در لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/faq-pos

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما