پایانه فروش

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

چگونه می توان انبار را در پایانه فروش پیکربندی کرد؟

چگونه می توانم انبار را در پایانه فروش پیکربندی کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

از طریق ماژول پایانه فروش> پیکربندی> پایانه فروش> انتخاب پایانه فروش مورد نظر> قسمت انبار، نوع عملیاتی را که برای ثبت برداشت محصولات استفاده شده است، اضافه کنید. علاوه بر این، محصولات از محل منبع پیش فرض این نوع عملیات گرفته خواهد شد.

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما