انبار

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

بهای تمام شده تا در انبار

چگونه می توانم هزینه های تمام شده را برای محصول اعمال کنم؟


تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

سازمان یار ویژگی کاربردی "بهای تمام شده تا در انبار" را در ماژول انبار ارائه داده است، با استفاده از آن می توانیم هزینه های اضافی مانند هزینه های حمل و نقل، عوارض، مالیات، هزینه های پرداخت و غیره را تقسیم کنیم.

برای اطلاعات بیشتر، اسناد ما را در مورد پیکربندی بهای تمام شده تا در انبار مطالعه کنید.

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما