استودیو (تولید یا سفارشی سازی ماژول)

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

ایمپورت و اکسپورت در ماژول استودیو

سلام

چگونه در ماژول استودیو عملیات ایمپورت و اکسپورت را انجام دهیم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای مشاهده پاسخ، به کتاب راهنمای ماژول استودیو در لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/export-and-import-modules

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما