استودیو

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

نحوه سفارشی سازی گزارش ها

چگونه می توانم گزارش ها را با استفاده از ماژول استودیو سفارشی سازی کنم؟تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای دریافت پپاسخ خود، به کتاب راهنمای ماژول استودیو در لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/customizing-reports

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!