مدیریت حق اشتراک

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

تمدید اشتراک ها

سلام

چگونه می توانم اشتراک ها را تمدید کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای مشاهده پاسخ به کتاب راهنما در لینک زیر مراجعه کنید:

 https://www.tashilgostar.com/renew-a-subscription

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما