نظرسنجی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

محدودیت زمانی برای سوالات نظرسنجی

سلام

آیا می توانم محدودیت زمانی برای نظرسنجی ها تعیین کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

در نظرسنجی هایی که بر اساس محدودیت زمانی ایجاد شده اند، پاسخ دهندگان باید نظرسنجی را در مدت زمان مشخص شده، تکمیل کنند. از این ویژگی سوالات تصادفی ماژول نظرسنجی اودوو ، برای اطمینان از اینکه همه پاسخ دهندگان برای یافتن پاسخ ها زمان یکسانی دارند، و یا برای کاهش نگاه به منابع خارجی، استفاده می شود. از طریق ماژول نظرسنجی ها> ایجاد> تب تنظیمات، می توانید محدودیت زمانی نظرسنجی هارا فعال کرده و محدوده زمانی که برای این نظرسنجی در نظر گرفته اید، اضافه نمایید.

 

یک تایمر در صفحات نظرسنجی نشان داده می شود تا کاربر بتواند زمان باقی مانده مشاهده کند.  نظرسنجی هایی که در بازه زمانی تعیین شده ارسال نشده باشند، پاسخ آنها ذخیره نمی شود.

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!