نظرسنجی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

محدودیت زمانی برای سوالات نظرسنجی

سلام

آیا می توانم محدودیت زمانی برای نظرسنجی ها تعیین کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

در نظرسنجی هایی که بر اساس محدودیت زمانی ایجاد شده اند، پاسخ دهندگان باید نظرسنجی را در مدت زمان مشخص شده، تکمیل کنند. از این ویژگی سوالات تصادفی ماژول نظرسنجی اودوو ، برای اطمینان از اینکه همه پاسخ دهندگان برای یافتن پاسخ ها زمان یکسانی دارند، و یا برای کاهش نگاه به منابع خارجی، استفاده می شود. از طریق ماژول نظرسنجی ها> ایجاد> تب تنظیمات، می توانید محدودیت زمانی نظرسنجی هارا فعال کرده و محدوده زمانی که برای این نظرسنجی در نظر گرفته اید، اضافه نمایید.

 

یک تایمر در صفحات نظرسنجی نشان داده می شود تا کاربر بتواند زمان باقی مانده مشاهده کند.  نظرسنجی هایی که در بازه زمانی تعیین شده ارسال نشده باشند، پاسخ آنها ذخیره نمی شود.

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما