وب سایت

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

پاسخ به سوالات آزمون

سلام

من نمی توانم به سوالات آزمون پاسخ دهم، سیستم عامل به من اجازه نمی دهد هیچ جوابی را انتخاب کنم. آیا راه حلی برای این مشکل پیش آمده وجود دارد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای پاسخ به سوالات آزمون، ابتدا باید در دوره شرکت نمایید.

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما