Document topics

ایجاد خودکار فرصت / سرنخ ها، به طور چشمگیری بهره وری عملیات را بهبود می بخشد. هر بازدید کننده ای که از فرم  "تماس با ما"  در وب سایت استفاده می کند، منجر به ایجاد یک فرصت/ سرنخ خواهد شد. برای کارایی این ویژگی، از فرم  "تماس با ما"  استفاده کنید.

ابتدا به ماژول وب سایت بروید و سپس بر روی دکمه "بروبه وب سایت"کلیک کنید:


ایجاد سرنخ / فرصت از طریق فرم تماس با ما در وب سایت


با نصب ماژول CRM، از فرم "تماس با ما" آماده برای استفاده در وب سایت اودوو خود بهره مند می شوید، که این منجر به ایجاد خودکار فرصت ها / سرنخ ها می شود.برای تغییر آن به یک کانال فروش اختصاصی، به ماژول وب سایت > پیکربندی > تنظیمات > تب ارتباطات بروید، در این قسمت اطلاعات فرم تماس و فیلدهایی برای تغییر تیم فروش و فروشنده قابل مشاهده است.می توانید با کلیک بر روی هر یک تیم فروش و فروشنده را بنا به درخواست مورد نیاز تغییر داده و یا تیم فروش و فروشنده جدیدی ایجاد کنید.