به لطف Google Analytics، می توانید آمار ترافیک خود را مستقیماً از داشبورد وب سایت اودوو دنبال کنید.


  • یک پروژه جدید ایجاد کنید و نامی برای آن بگذارید (به عنوان مثال Odoo). این پروژه برای ذخیره اعتبارنامه API شما نیاز است.

  • API را فعال نمایید.


  • ا عتبارنامه هایی را برای استفاده در Odoo ایجاد کنید.


  •  Web browser (Javascript) ( مرورگر وب (جاوا اسکریپت))  را به عنوان منبع تماس و User data  (داده های کاربر) را به عنوان نوع داده انتخاب نمایید.


  • سپس می توانید یک شناسه مشتری ایجاد کنید. نام برنامه (به عنوان مثال Odoo) و صفحات مجازی که در آنها هدایت خواهید شد، وارد نمایید.  Authorized JavaScript origin منبع مجاز جاوا اسکریپت، آدرس نمونه اودوو شماست.  Authorized redirect URI ، تغییر مسیر آدرس اینترنتی نمونه اودوو شماست که پس از آن "/google_account/authentication" وجود دارد.  • با وارد کردن نام محصول (به عنوان مثال Google Analytics در Odoo) مرحله صفحه رضایت را طی کنید. با خیال راحت گزینه های سفارشی را بررسی کنید (این کار الزامی نیست). صفحه رضایت فقط زمانی ظاهر می شود که برای اولین بار شناسه مشتری را در اودوو وارد نمایید.

  • در نهایت شناسه مشتری به شما ارائه داده می شود. می توانید آن را کپی و در اودوو جایگذاری کنید.


  • داشبورد وب سایت خود را در Odoo باز کنید و حساب Analytics را به شناسه مشتری متصل نمایید.


  • در مرحله آخر،  به اودوو اجازه دسترسی به Google API را بدهید.