ارسال تیکت

درباره تیم ما
تیم فروش به مشتری کمک می کند که خرید خوب و متناسب باز نیازی را انجام دهد، اگر در مورد خرید محصولات یا خدمات تسهیل گستر سوالی دارید یا می خواهید خریدی انجام بدهید می توانید درخواست های خود را در این بخش وارد کنید.