ارسال تیکت

درباره تیم ما
این تیم مسئول کمک به نمایندگان در مورد سوالات فنی آنها است. برخی از نمایندگان ترجیح می‌دهند شخصی‌سازی‌هایشان را خودشان توسعه دهند و از خدمات ما استفاده نمی‌کنند، اما در صورت داشتن مشکلات فنی، می‌توانند با این تیم تماس بگیرند.