Document topics

برای افزودن یا تغییر اطلاعات در قسمت تماس با ما از طریق فوتر، به وب سایت بروید و بر روی دکمه "ویرایش" کلیک نمایید:سپس بر روی قسمتی که می خواهید تغییر دهید، به راحتی کلیک کرده و اطلاعات مربوطه را وارد نمایید:در نهایت پس از وارد کردن اطلاعات مورد نظر، بر روی دکمه "ذخیره" کلیک نمایید:بعد از ذخیره کردن، اطلاعاتی که توسط شما وارد شده است، در قسمت ارتباط با ما ثبت خواهد شد:افزودن / تغییر اطلاعات از سمت مدیریت (بک اند)

برای افزودن اطلاعات صفحه تماس با ما از طریق بک اند، به ماژول تنظیمات> کاربران و شرکتها> شرکتها بروید:سپس شرکت مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی دکمه "ویرایش" کلیک نمایید:بعد از وارد کردن آدرس، تلفن، ایمیل و سایر اطلاعات، بر روی دکمه "ذخیره" کلیک نمایید:برای مشاهده نحوه ایجاد فرم تماس با ما از طریق فرم ساز وب سایت به راهنمای زیر مراجعه نمایید:
https://www.tashilgostar.com/website-form-builder-odoo