ماژول مدیریت  منابع انسانی سازمان یار،  یک بسته جامع برای پاسخگویی به تمام نیازهای شما در رابطه با منابع انسانی است. با استفاده از این ماژول می توانید استخدام کارمندان، دایرکتوری کارمندان، حضور و غیاب، هزینه ها، و برگه ساعات کارکرد کارمندان را مدیریت کنید.

برای اجرا و فعالسازی این ویژگی های منابع انسانی، ابتدا باید "ماژول کارمندان" را از برنامه های اودوو نصب کنید:

 

دایرکتوری کارمند

این نرم افزار به شما امکان ایجاد و مدیریت دایرکتوری کارمندان سازمانتان را فراهم می کند. شما می توانید سلسله مراتب دپارتمان های سازمان خود را ایجاد کنید و کارمندان زیر بخش های مختلف را متناسب با ساختار سازمان خود، اضافه کنید. جزئیات قرارداد کارمند با استفاده از این ماژول پیکربندی می شود. این ویژگی پایه اصلی ماژول منابع انسانی است.

حضور و غیاب

با نصب این ماژول می توانید حضور کارمندان را مدیریت کنید. در اودوو گزینه های مختلف برای اعلام حضور و غیاب در دسترس دارید. همچنین می توانید سخت افزار را برای اعلام حضور در شرکت، به این ماژول متصل کنید. این ماژول با حقوق و دستمزد، مدیریت مرخصی و برگه ساعات کارکرد ادغام شده است به طوری که مکانیسم پیگیری حضور و غیاب را برای سازمان شما فراهم می کند.

مدیریت مرخصی

ماژول مدیریت مرخصی با ماژول های حضور و غیاب، حقوق و دستمزد و برگه ساعات کارکرد یکپارچه است و به مدیر اجازه می دهد تا در مورد درخواست مرخصی کارمند تصمیمات کارآمد اتخاذ کند.

مدیریت هزینه ها

ماژول مدیریت هزینه، مدیریت هزینه های پیش آمده برای کارمندان را امکان پذیر می کند. کارمند می تواند هزینه های خود را ارائه دهد و مسئولین مربوطه می توانند در مورد چنین درخواست هایی اقدام کنند.

استخدام

با استفاده از این ماژول می توانید بر کلیه استخدام ها نظارت کنید. همچنین مراحل استخدام، معیارها، شرایط و غیره را می توانید با این ماژول پیکربندی کنید. با نصب برنامه مشاغل آنلاین (Online Jobs)، اگهی های استخدام را از طریق وب سایت خود کانال سازی کنید.

حقوق و دستمزد

ماژول مدیریت حقوق و دستمزد به شما کمک می کند تا فیش حقوقی کارمندان را از طریق پیکربندی قرارداد آنها ایجاد کنید. بر اساس این ویژگی ها می توانید به راحتی حقوق پایه، برنامه های کاری، مدت زمان و سایر داده های مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان را تعیین کنید.


برخی از ویژگی های ماژول مدیریت منابع انسانی اودوو سازمان یار، عبارتند از:

ایجاد پروفایل کارمندان

تمام اطلاعات مربوط به هر کارمند را در یک مکان جمع کنید.

مدیریت قراردادها

از وضعیت کارمندان، عنوان های شغلی، نوع قرارداد و تاریخ آغاز و پایان و برنامه آنها مطلع شوید.

مدیریت برگه ساعات کارکرد

برگه ساعات کارکرد هفتگی و ماهانه ایجاد کنید و زمان صرف شده توسط کارمندان، برای پروژه ها را دنبال کنید.

مدیریت حضور و غیاب ها

حضور کارمندان خود در محل کار پیگیری کنید. مدیران منابع انسانی به راحتی می توانند گزارش  حضور ماهانه کارمندان را مشاهده و مدیریت کنند.

مدیریت مرخصی ها

تعطیلات، مرخصی های قانونی و روزهایی بیماری را مدیریت کنید.

داشبوردها

از داشبورد ماژول برای مدیریت هر یک از موراد، دسترسی دارید.

همکاری

شبکه اجتماعی سازمانی (اینترپرایز)

کارمندان و اسناد را دنبال کنید، به گروه های بحث و گفتگو بپیوندید، فایل‌ها را به اشتراک بگذارید و در زمان واقعی گفتگو کنید.

بازیگونگی

چالش ها، اهداف و پاداش ها را با اهداف مشخص طراحی کنید تا مشارکت ها را برانگیزد و به عملکرد کارمندان خود پاداش دهید.


کاربران سیستم

اساساً در فرآیند مدیریت منابع انسانی سه نوع کاربر وجود دارد:

  • کارمند:  کارمند عادی دفتر. او می تواند حضور خود را علامت گذاری کند، به وظایفی که به او محول شده دسترسی پیدا کند، برگه ساعات کارکرد خود را مدیریت کند و سایر کارهای مرتبط با خود را انجام دهد.

  • معاونت/ مسئول:  یک کارمند سطح بالاتر که از قدرت و حقوق دسترسی بهتری مانند تایید مرخصی ها، برگه ساعات کارکرد و غیره برخوردار است.

  • مدیر:  شخصی که امکان مدیریت و پیکربندی تمام فرآیندهای ماژول منابع انسانی را دارد. (مدیریت کامل بر تمام سطوح دسترسی)