مسئولیت ها:

 • به عنوان یک رهبر پروژه، مهم ترین اولویت ما اطمینان از این است که پروژه طبق برنامه و بر اساس بودجه تعیین شده پیش می رود.

 • مشتری نیاز های کسب و کار خود را بیان می کند (چرا و چه چیزی) و و روش پاسخگویی به آن نیازها از طریق محصول، توسط ما تعریف می شود (چگونه)

 • اودوو تقاضای مشتری را به چالش می کشد تا اطمینان حاصل کند که سود حاصل از آن مقرون به صرفه هست یا نه.

ساده تر کردن مسائل:

 • جلسات کمتر، تشریفات اداری کمتر، تصمیمات سریعتر 

 • برای تسریع در چرخه تصمیم گیری، تعداد ذینفعان را محدود کنید.

 • توسعه ها و برنامه نویسی های سفارشی را تا حد امکان به حداقل برسانید.

 • کار در محیط کاری مشتری عموما نا کارآمد هست، مگر برای مدیریت تغییر و آموزش، فقط در صورت نیاز به محیط کاری مشتری بروید.

رهبری و آموزش:

 • رهبران پروژه باید حل کننده مشکلات کارشناسان محصول و کسب و کار باشند. 

 • از واسط هایی که قدرت تصمیم گیری ندارند دوری کنید.

 • در اوایل پروژه به کاربران کلیدی آموزش دهید. آنها باید به محصول اطمینان داشته باشند و به پروژه متعهد باشند.

مدیریت پروژه:

 • اصلی ترین کلید موفقیت در استقرار یک پروژه، مدیریت درست آن پروژه می باشد. 

 • بهترین استعدادها را استخدام و آموزش دهید. بهترین نفرات را حفظ کنید.

 • حتی بهترین رهبران پروژه جزئیات مهم را فراموش می کنند. برای به حداقل رساندن ریسک پروژه، کارشناسان تسهیل گستر باید کار خود را در مراحل مهم پروژه به چالش بکشند. 


یادمون نره که: عقل سلیم بر هر قانون و قائده ای غالب است.