معمولا فروشندگان ERP نقش های مختلفی را برای تجزیه و تحلیل و تامین منافع کسب و کارها برای استقرار موفق پروژه تعریف می کنند: مدیران پروژه، تحلیل گران کسب و کارهای کوچک، تحلیل گران کسب و کارهای بزرگ، تست کننده ها، مربیان و ... ولی آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک!


تصمیم گیری صحیح همیشه نیاز به درگیر شدن و بررسی مناسب نیازهای خاص کسب و کار و امکانات موجود نرم افزار دارد. اگر نقش تحلیلگر کسب و کار و کارشناس محصول (نرم افزار) را از هم جدا کنید، ممکن است تصمیمات ناکارآمدی گرفته شود.


کار با اودوو خیلی راحت تر از سایر ای آر پی های رایج است. این ویژگی را دارد که یک شخص می تواند هم کسب کار را بشناسد و هم نرم افزار را، کاری که در سیستم های رقیب امکان پذیر نمی باشد.