سطح پیچیدگی پروژه مهم نیست، پروژه باید دائما در حال حرکت رو به جلو باشد، حفظ سرعت ثابت، یکی از عوامل موفقیت است. بهترین راه برای حفظ مشارکت، نگه داشتن و مشارکت دادن نماینده مشتری در همه امور می باشد. بعد از مرحله شروع، راه حل طراحی شده برای کاربران اصلی نشان داده شد و اکنون وقت آن است که آن را  عملی کنیم. در هر مرحله، تیم پروژه در چرخه های کوتاه کار می کنند تا بتوانند هر هفته، قابلیت های مورد نظر را ارائه دهند. این راه حل به طور تدریجی در طول مرحله شکل می گیرد و توسط رهبر پروژه و شخص نماینده مشتری تایید می شود. 

در صورت لزوم، پیکربندی، ایمپورت داده ها و توسعه اختصاصی به طور موازی توسط رهبر پروژه و توسعه دهنده انجام می شود. 


پیکربندی  

رهبر پروژه، نرم افزار را خود پیکر بندی می کند. بعد از این که برنامه ها پیکربندی می شوند، رهبر پروژه، نماینده مشتری و کاربران کلیدی را به منظور اطمینان از نصب نرم افزار و کار کرد درست آن آموزش می دهد.


ایمپورت داده ها

با توجه به حجم و پیچیدگی داده ها برای ایمپورت، رهبر پروژه و یا یک توسعه دهنده این کار را انجام می دهد. با دستور العمل های رهبر پروژه، نماینده مشتری و کاربران کلیدی، داده هایی را برای ایمپورت، جمع آوری و آماده می کنند. 

انتقال داده ها از نرم افزار فعلی به اودوو می تواند تاخیر ایجاد کند و نیاز به تصمیم گیری صحیح دارد: 

  • به دلیل کیفیت داده ها، راه اندازی تولید را به تاخیر  نیاندازید: وارد کردن داده های بدون ایراد، به شرطی مطلوب و بهینه است که پروژه را به تاخیر نیاندازد. بنابراین اگر مشتری شما داده های خود را پاک سازی نکرده باشد و از داده های خود در این حالت استفاده کند، برای پاک سازی داده ها و مرتب کردن آن ها نباید تولید را به تاخیر بیاندازیم. می توان بعضی از پاکسازی ها را پس از تولید مستقیما از طریق اودوو انجام داد. 

  • داده های اصلی را ایمپورت کنید و از ایمپورت کامل سوابق اجتناب نمایید (در صورت امکان): چرا که این کار هم زمان را بی جهت طولانی می کند و هم برای مشتری تحمیل هزینه اضافی می کند و در نهایت بازگشت سرمایه را در بلند مدت با تاخیر همراه می کند. 

توسعه ویژه 

رهبر پروژه، مسئول موفقیت پروژه است. بنابراین، او تصمیم می گیرد که آیا توسعه های سفارشی (که باعث به تأخیر انداختن پروژه می شود) ارزش دارند یا نه و آیا توسعه سفارشی واقعا ضروری هست یا خیر. به یاد داشته باشید که هر چقدر مقدار توسعه های سفارشی را کاهش دهید، بهتر است. 

در این مرحله، رهبر پروژه تایید می کند که چه چیزی باید توسعه داده شود و معمولا چیزی را انتخاب می کند که برای کسب و کار خوب باشد نه برای اینکه صرفا  داشتن آن خوب است (شما می توانید بدون آن نیز کار کنید و ایده آل باشید).

رهبر پروژه در ابتدا سناریو را می نویسد، مورد آزمایش قرار می دهد و نماینده مشتری مطابقت آن را با الزامات کسب و کار تایید می کند. سپس توسعه دهنده، وظیفه را بر عهده می گیرد و کار را کامل می کند. توسعه دهنده  همچنین مسئول آزمایش های اتوماتیک هست.

رهبر پروژه، ویژگی های جدید را آزمایش می کند و از ادغام و ارتباط آنها با سایر ویژگی ها و یا برنامه ها مطمئن می شود. پس از تایید و اعتبار سنجی توسعه، نماینده مشتری و کاربران کلیدی را آموزش می دهد.

همچنین نماینده مشتری مسئولیت آزمایش و اعتبار سنجی توسعه را دارد و در صورت برخورد با مشکل، رهبر پروژه را مطلع می کند تا بازخورد آن را با توسعه دهنده بررسی نموده و با اصلاح اشکالات، تغییرات لازم را اعمال کند.


اعتبار سنجی و آموزش کاربران نهایی

پس از برطرف کردن نیاز های یک مرحله، نماینده مشتری مسئول تمام آزمایش های نهایی است و اعلام می کند که پروژه می تواند عملیاتی شود. نماینده مشتری و کاربران کلیدی به عنوان متخصصان داخلی اودوو، به تمام کاربران نهایی آموزش می دهند. 

به همین ترتیب، نوشتن راهنمای کاربر به عهده مشتری است، زیرا مستندسازی خوب باید با فرایندهای داخلی مشتری مطابقت داشته باشد. بعلاوه، نوشتن راهنما توسط مشتری یک راه خوب برای اطمینان از این موضوع است که آنها نرم افزار را قبل از رفتن به مرحله عملیاتی،  به شیوه استاندارد و  به طور کامل آزمایش کرده اند. 


نکات مربوط به پیاده سازی:

  • از نماینده مشتری بخواهید که خودش با سیستم کار کند: بدین ترتیب   نماینده مشتری سریعتر یاد می گیرد. شما می توانید او را راهنمایی کنید ولی درست تر این است که به او اجازه دهید با موس و کی برد کار کند، فراموش نکنید که بهترین راه برای یادگرفتن یک چیز انجام دادن آن است، با این کار هم کیفیت آموزش را ارتقا داده اید و هم میزان مشارکتش را افزایش داده اید،  همچنین اگر برخی از مفاهیم اصلی را درک نکند، به سرعت متوجه خواهید شد.

  • طرح پروژه  خود را به یک سری از پیروزی های سریع تبدیل کنید:  برای اینکه مشتری خود را درگیر پروژه کنید، مرتباً پروژه تحویل دهید. اگر کاربران شروع به استفاده از سیستم کنند، حتی اگر در یک محدوده کوچک باشد، دانش آنها در مورد سیستم به سرعت بهبود می یابد.

  • مشتری خود را به چالش بکشید:   به این دلیل نیست که ما لیستی از الزامات را داریم که مشتری شما دیگر از داشتن ایده های جدید جلوگیری خواهد کرد. به طور کلی، شما تغییرات مداوم را در صورتی قبول می کنید که مهلت تحویل و بودجه پروژه را تحت تاثیر قرار ندهد. اگر تغییری باید پیاده سازی شود، در چرخه بعدی انجام خواهد شد. اگر تغییر مورد نظر بر نیازی که قرار است در مرحله بعدی اجرا و پیاده سازی شود، تاثیر گذار باشد، فقط در صورتی پذیرفته می شود که  این تغییر بر الزامی که در مرحله بعد تکمیل می شود تأثیر بگذارد.

  • اگر در مورد کاری متقاعد نشده اید، آن را انجام ندهید: قولی که فروشنده در حین فروش داده است می تواند مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. اهمیت قرارداد کمتر از موفقیت پروژه است. شما همیشه می توانید یک مدیر عامل را متقاعد کنید که ایده ای را اجرا نکند (حتی اگر در قرارداد اولیه باشد).

  • جلسات رو در رو برگزار کنید.  این یک روش خوب برای حل شرایط پیچیده است، مثل ترس از تغییر، نیاز به اطمینان خاطر و یا فقدان مشارکت.