ادغام ماژول خدمات در محل با ماژول مرخصی ها ، به شما امکان می دهد دسترسی های کارمندان خود را به سرعت مشاهده کنید. این امر از ناسازگازی و خطاهای بین زمان‌بندی کارمندان و مداخلات جلوگیری خواهد کرد.

به راحتی مرخصی کارمندان را مشاهده کنید

برای این کار هیچ پیکربندی لازم نیست انجام شود. هنگامی که درخواست مرخصی کارمندان در ماژول مرخصی تایید شود، آن روزها در سلول های نمودار گانت به رنگ خاکستری نمایش داده خواهند شد.

همچنین این ماژول با تقویم کاری کارمندان سازگار است. مثال: کارمند به صورت نیمه وقت (از دوشنبه تا چهارشنبه) کار می کند. بنابراین، روزهای پنجشنبه و جمعه علاوه بر تعطیلات آخر هفته، خاکستری خواهد شد.


به راحتی زمان‌بندی کارمندان را مدیریت کنید

از طریق نمای گانت ماژول خدمات در محل> برنامه ریزی (براساس کاربر، پروژه یا کاربرگ) ، اگر بر روی آیکون " " کلیک کنید، می توانید یک وظیفه جدید اضافه کنید و یا با کلیک بر روی آیکون " " ، وظیفه موجود را برنامه ریزی نمایید:


 

 

وظایف واگذار نشده

اگر می خواهید یک وظیفه برنامه ریزی کنید اما هنوز نمی دانید چه کسی می تواند آن را انجام دهد، می توانید وظیفه را بدون اینکه به شخصی واگذار کنید، رها کنید. وظایف واگذار نشده در نمای گانت قابل مشاهده خواهند بود. همچنین می توانید آنها را به راحتی با درگ و دراپ کردن، به افراد مورد نظر محول کنید:


 


نکته: برای هر تیم یا هر سایت کاری پروژه ایجاد کنید و یک پایگاه داده دقیق و پویا داشته باشید.