استفاده از زمانبندی اصلی تولید

برنامه تولید اصلی (MPS) ابزاری ارزشمند برای برنامه ریزی و زمان بندی تولید شما بر اساس پیش بینی تقاضا است.

پیکربندی

برای فعالسازی این قابلیت، به ماژول تولید> پیکربندی> تنظیمات> تب برنامه ریزی بروید و گزینه "زمان بندی تولید اصلی" را فعال کرده، سپس برای اعمال تغییرات بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید:


نکته: در تنظیمات ماژول تولید، می توانید محدوده زمانی MPS (ماه / هفته / روز) و تعداد ستون هایی را که می خواهید نمایش دهید، تعریف کنید.

اکنون، به ماژول تولید> برنامه ریزی> برنامه اصلی تولید بروید:


در اینجا می توانید هدف موجودی ایمنی خود، یعنی موجودی که می خواهید در پایان دوره در دست داشته باشید و حداقل / حداکثر مقدار برای دوباره پر کردن  را  تعیین کنید:


نکته: محصولات بر اساس توالی آنها در MPS سفارش داده می شوند. با مراجعه به لیست محصولات خود می توانید آن ترتیب را با کلیک بر روی آیکون هایی که در سمت راست قرار دارد، دراگ و دراپ کرده و مجددا سازماندهی کنید.


در نمای برنامه اصلی تولید، با کلیک بر روی "ردیف ها" می توانید تصمیم بگیرید که کدام اطلاعات را می خواهید نشان دهید. برخی از فیلدها را می توان به نمای لیست اضافه کرد، مانند تقاضای واقعی، که نشان می دهد چه مقدار محصول قبلاً برای آن دوره سفارش داده شده است، یا گزینه   موجود است، که به شما امکان می دهد بدانید چه چیزهایی در این دوره هنوز می توانند فروخته شوند (آنچه شما قصد دوباره پرکردن آن را دارید - آنچه قبلاً در طول دوره فروخته شده است).

همچنین می توانید در صورت نیاز، با برداشتن تیک بعضی از گزینه ها، برخی اطلاعات را پنهان کنید.

 

تقاضای خود را تخمین بزنید و دوباره پر کردن را شروع کنید

مرحله بعدی، تخمین زدن تقاضای دوره است. این تخمین باید در ردیف پیش بینی تقاضا وارد شود. به راحتی و در هر زمان می توانید پیش بینی تقاضا را با تقاضای واقعی (= فروش تایید شده) مقایسه کنید. پیش بینی تقاضا برای یک محصول نهایی بر تقاضای غیر مستقیم اجزای آن تأثیر می گذارد.

 

سپس، تعداد لازم برای دوره های مختلف به طور خودکار محاسبه می شود. دوباره پر کردن هایی که قرار است بر اساس زمان انتظار خود راه اندازی کنید (زمان فروشنده یا زمان تولید)، با رنگ سبز نشان داده می شوند. اکنون می توانید با کلیک بر روی گزینه "دوباره پر کردن" که به رنگ آبی قابل مشاهده است، دوباره پر کردن را شروع کنید.

بسته به پیکربندی محصول (خرید در مقابل تولید)، درخواست برای پیش فاکتور یا سفارشات تولید ایجاد می شود. با کلیک بر روی سلول دوباره پر کردن واقعی می توانید به راحتی به آن دسترسی پیدا کنید.

 

 

مفهوم رنگ سلول/ خانه های جدول

این خانه ها که بخشی از سطرها برای "دوباره پر کردن" هستند، بسته به شرایط می توانند رنگ های مختلفی داشته باشند:

  • سبز: تعداد محصولاتی که باید با در نظر گرفتن پیش بینی تقاضای مستقیم / غیر مستقیم برای رسیدن به موجودی ایمنی مورد انتظار دوباره پر شود.

  • خاکستری: سفارش دوباره پر کردن قبلاً ایجاد شده است و تعداد آن هنوز با داده های فعلی مطابقت دارد.

  • قرمز: سفارش دوباره پر کردن قبلاً ایجاد شده است و با توجه به داده های فعلی، تعداد آن خیلی زیاد است. 

  • نارنجی:  سفارش دوباره پر کردن قبلاً ایجاد شده است و با توجه به داده های فعلی، تعداد آن خیلی کم است.

   

 

سطر موجودی پیش بینی شده همچنین می تواند شامل سلول های قرمز باشد، که به معنای منفی بودن موجودی در دوره مورد نظر است.

اگر تعداد کمتری تقاضا کرده باشیم، چه کاری می توانیم انجام دهیم؟

شما می توانید پیش بینی تقاضا را افزایش دهید. این تعداد در دوباره پر کردن تأثیر می گذارد. همچنین سلول نارنجی می شود و شما می توانید دوباره پر کردن جدیدی را شروع کنید.

اگر تعداد بیشتری تقاضا کرده باشیم، چه کاری می توانیم انجام دهیم؟

شما می توانید پیش بینی تقاضا را کاهش دهید. هنگامی که تعداد بیشتر باشد سلول قرمز خواهد شد تا به شما اطلاع دهد که بیش از مقدار برنامه ریزی شده سفارش داده اید. اگر هنوز قادر به انجام آن هستید، می توانید برخی از درخواست های پیش فاکتور یا سفارش های تولید را به صورت دستی لغو کنید.

اگر محصولی را به اشتباه در "زمان بندی تولید اصلی" وارد کرده باشیم، چه کاری می توانیم انجام دهیم؟

با کلیک بر روی سطل کوچک موجود در سمت چپ، به راحتی می توانید محصول را از زمان بندی تولید اصلی حذف کنید.