مدیریت بودجه، پایه و اساس موفقیت هر شغلی است. سازمان یار یک ماژول حسابداری با هدف تجهیز یک کسب و کار برای مدیریت کارآمد بودجه ایجاد کرده است. افرادی که از حساب های اودوو استفاده می کنند می توانند همراه با برنامه ها، به طور موثر وضعیت مالی کسب و کار را ردیابی و نظارت کنند. اودوو از حسابداری عمومی و تحلیلی برای اطمینان از مدیریت کارآمد بودجه استفاده می کند.


برای استفاده از برنامه ریزی بودجه اودوو، کاربر باید سه ویژگی زیر را پیکربندی کند:

  • موقعیت های بودجه ای

  • حسابهای تحلیلی

  • بودجه


ابتدا به  ماژول حسابداری> پیکربندی> تنظیمات> تب تحلیلی   بروید و گزینه  " مدیریت بودجه"   را فعال کنید، سپس بر روی دکمه  "ذخیره"   کلیک کنید:موقعیت های بودجه ای را می توان به عنوان نوعی نقشه برداری از حساب های عمومی با بودجه توضیح داد. برای ایجاد موقعیت بودجه، به ماژول حسابداری> پیکربندی> مدیریت> موقعیت های بودجه ای، بروید.


 

اکنون، اگر بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید، مانند تصویر زیر به فرم ایجاد موقعیت بودجه ای هدایت خواهید شد:اگر بر روی گزینه "افزودن سطر" کلیک کنید، حساب های از پیش تعریف شده برای شما ظاهر خواهد شد، در اینجا میتوانید حساب های مورد نظر را انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه "انتخاب" کلیک کنید:


 

در آخر، بعد از انتخاب حساب های مورد نظر، برای تأیید موقعیت بودجه ای شرکت، باید تغییرات را با کلیک بر روی دکمه "ذخیره"، ذخیره کنید:
کاربران می توانند برای ایجاد موقعیت بودجه ای درآمد، همان مراحل را دنبال کند. تنها تفاوت این است که برای موقعیت بودجه درآمد باید حساب های درآمد مربوطه را انتخاب کنید.