در اوایل ما شاهد تولید فیش های حقوقی کاغذی بودیم. هم اکنون در اودوو، می توانید فیش های حقوق دسته ای ایجاد کنید و کار خود را بسیار ساده تر و سریع تر انجام دهید.

در ماژول حقوق و دستمزد > دسته های فیش حقوق بروید:


با کلیک روی دکمه ایجاد، به صفحه جدیدی هدایت می شوید:


در اینجا می توانید نام، دوره، دفتر روزنامه و ... را تعریف کنید. با افزودن همه این قسمت ها و کلیک کردن بر روی ایجاد ، مانند پنجره زیر به پنجره دیگری هدایت می شوید:


از اینجا، می توانید کارمند های مورد نظر خود را برای ایجاد فیش های حقوق دسته ای انتخاب کنید. سپس بر روی دکمه ایجاد کلیک کنید تا فیش های حقوق دسته ای را ایجاد نمایید.