زمان انتظار امنیتی

ارائه بهترین خدمات ممکن به مشتریان برای یک موفقیت یک کسب و کار بسیار حیاتی است. این به معنای برنامه ریزی برای همه فعالیت ها است: سفارشات تولید، تحویل، رسیدها و غیره. برای انجام این کار، باید زمان انتظار را به درستی پیکربندی کنید و تاریخ های زمان بندی شده را هماهنگ کنید.

با استفاده از زمان انتظار، اودوو برای هر فرآیند،  تاریخ پایان و تاریخ ایجاد سفارش  ارائه می دهد. به عنوان مثال در یک سفارش فروش، این تاریخ زمانی را نشان می دهد که مشتری شما محصولی را که سفارش داده است دریافت می کند.

از طرف مشتریان، تاریخ ایجاد سفارش مهم است زیرا آنها تخمین می زنند که چه زمانی محصولات خود را دریافت خواهند کرد. همچنین این   تاریخ ها سایر زمان های فرآیند مانند تولید، تحویل یا تأمین را در نظر می گیرد.

نحوه محاسبه زمان امنیتی

همانطور که در بالا گفته شد، انواع مختلفی از زمان انتظار وجود دارد که هر کدام براساس شاخص های مختلف محاسبه می شود. قبل از انجام تنظیمات، در اینجا خلاصه ای از نحوه محاسبه زمان انتظار و تعداد آنها را برای درک بیشتر شما، شرح داده شده است:

 • زمان انتظار مشتری: زمان انتظار مشتری، مدت زمان پیش فرضی است که تعیین می کنید. بنابراین، تاریخ پیش بینی شده برای سفارشات فروش امروز + زمان مشتری است.

 • زمان انتظار امنیتی برای فروش: هدف آماده سازی حمل و نقل است که چندین روز قبل از تعهد واقعی با مشتری انجام می شود. بنابراین، تاریخ برنامه ریزی شده پیش فرض در سفارش تحویل، تاریخ تحویل سفارش فروش است -زمان انتظار امنیتی.

 • زمان انتظار امنیتی برای خرید: زمان اضافی برای کاهش خطر تاخیر فروشنده. برای جلوگیری از تاخیرهای غیر منتظره فروشنده، دریافتی ها زودتر برنامه ریزی می شود. در صورت تکمیل سفارش، تاریخ زمان بندی سفارش تحویل - زمان انتظار امنیتی برای خرید، تاریخ زمان بندی شده رسید پیش فرض خواهد بود.

 • زمان انتظار تحویل خرید: این زمان انتظار بین تاییدیه سفارش خرید و دریافت محصولات سفارش داده شده است. تاریخ برنامه ریزی شده رسید - تاریخ تحویل فروشنده سفارش پیش فرض بر اساس تاریخ است.

 • روز برای خرید: تعداد روزهایی که دپارتمان خرید برای تأیید سفارش خرید می گیرد. اگر درخواست پیش فاکتور دیگری به همان فروشنده از قبل باز شده باشد، اودوو به جای ایجاد یک مورد جدید، یک سطر دیگر به درخواست پیش فاکتور اضافه می کند. سپس، تاریخ مشخص در سطر اضافه شده، تعیین می شود.

 • زمان انتظار برای تولید: این زمان مورد انتظار برای تولید یک محصول است. این زمان انتظار مستقل از کمیت تولید است و زمان مسیریابی را در نظر نمی گیرد.

 • زمان انتظار امنیتی تولید:  زمان اضافی برای کاهش خطر تاخیر در تولید. در صورت تکمیل سفارش، تاریخ برنامه ریزی شده برای سفارش تحویل - زمان انتظار تولید - زمان انتظار امنیتی تولید به عنوان پیش فرض سفارش تولید در نظر گرفته شده است.

زمان انتظار امنیتی برای فروش

در فروش، زمان انتظار امنیتی با روزهای پشتیبانی مطابقت دارد تا اطمینان حاصل کنید که می توانید محصولات را به موقع تحویل دهید. هدف این است که برای جلوگیری از تاخیرها، تحویل ها زودتر زمان بندی شوند.

تعداد روزهای امنیتی از محاسبه برای محاسبه یک تاریخ برنامه ریزی زودتر از موعد قول داده شده به مشتری کسر می شود. برای فعالسازی این قابلیت، به ماژول انبار> پیکربندی> تنظیمات> تب زمان بندی پیشرفته بروید و گزینه "زمان انتظار امنیتی برای فروش" را فعال کنید:

به عنوان مثال، محصول صندلی انتظار 2 قرار است در تاریخ شهریور تحویل داده شود اما زمان سررسید امنیتی یک روز است. در آن صورت، تاریخ برنامه ریزی شده برای سفارش تحویل 5 شهریور است.

تحویل چندین محصول

در بسیاری از موارد، مشتریان همزمان چندین محصول را سفارش می دهند. آن دسته از کالاهایی که می توانند زمان انتظار مختلف داشته باشند اما هنوز هم باید به صورت یک جا یا جداگانه تحویل داده شوند. خوشبختانه اودوو می تواند به شما کمک کند تا به راحتی از پس این موارد برآیید.

از طریق تب سایر اطلاعات واقع در سفارش فروش، می توانید سیاست حمل را یکی از گزینه های تا حد امکان زودتر/ زمانی که همه محصولات، آماده هستند را انتخاب کنید. مورد اول تحویل محصولات یکجا خواهد بود، در حالی که مورد دوم تحویل به صورت جداگانه صورت خواهد گرفت.

 

به عنوان مثال، محصولات A و B همزمان سفارش داده می شوند. زمان انتظار محصول A و محصول B به ترتیب 8 و 5 روز است. با انتخاب گزینه (تا حد امکان، زودتر)، سفارش تحویل بر اساس بیشترین زمان انتظار زمان بندی خواهد شد یعنی اگر سفارش در تاریخ 2 شهریور تایید شود، پس تاریخ پیش بینی شده در 10 شهریور است (در محصول A).

با انتخاب گزینه (زمانی که همه محصولات، آماده هستند)، سفارش تحویل بر اساس کمترین زمان انتظار زمان بندی خواهد شد.   در این مثال، B محصولی با کمترین زمان انتظار است. بنابراین، تاریخ پیش بینی شده در تاریخ 7 شهریور است.

زمان انتظار مشتری

زمان انتظار مشتری، زمان مورد نیاز برای رفتن محصول شما از انبار به محل مشتری است. با مراجعه به ماژول فروش> محصولات> محصولات، می توانید این قابلیت را روی هر محصولی پیکربندی کنید. اکنون محصول مورد نظر را باز کنید در تب انبار، زمان انتظار مشتری خود را اضافه کنید.


به عنوان مثال، محصول صندلی انتظار 2 در تاریخ 2 شهریور سفارش داده می شود اما زمان انتظار مشتری دو روز است. در این صورت، تاریخ تحویل پیش بینی شده 4 شهریور است.

زمان انتظار برای خرید

زمان انتظار برای خرید از همان منطق فروش پیروی می کند، با این تفاوت که شما مشتری هستید. پس این مورد در واقع حاشیه خطای تامین کننده برای تحویل سفارش شما است.

برای تنظیم زمان انتظار برای خرید، به ماژول انبار> پیکربندی> تنظیمات> تب زمان بندی پیشرفته بروید و ویژگی "زمان انتظار برای خرید" را فعال کرده سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید:


زمان انتظار امنیتی برای تولید

زمان انتظار امنیتی برای تولید، ایجاد سفارشات تولید زودتر را برای مقابله با خطر تاخیرهای تولید امکان پذیر می کند. برای فعال کردن این قابلیت، به ماژول تولید> پیکربندی> تنظیمات> تب برنامه ریزی بروید و گزینه "زمان انتظار امنیتی" را فعال کنید، سپس بر روی دکمه  "ذخیره" کلیک کنید:

به عنوان مثال، مشتری B سفارش می دهد که تاریخ تحویل آن در 20 آبان برنامه ریزی شده است. زمان انتظار تولید 14 روز و زمان انتظار امنیتی 3 روز است، بنابراین تولید B باید حداکثر در تاریخ 3 آبان، یعنی تاریخ برنامه ریزی شده سفارش تولید، آغاز شود.

مثال های عمومی

در اینجا برخی از پیکربندی ها شرح داده شده است:

 • 1 روز زمان انتظار امنیتی برای فروش

 • 2 روز زمان انتظار امنیتی برای تولید

 • 3 روز زمان انتظار تولید

 • 1 روز زمان انتظار امنیتی برای خرید

 • 4 روز زمان انتظار تامین کننده

بگذارید بگوییم یک مشتری B در تاریخ 1 سپتامبر سفارش می دهد و تاریخ تحویل طی 20 روز (20 اسفند) برنامه ریزی شده است. در چنین سناریویی، اینجا زمانی است که تمام مراحل مختلف مانند زیر آغاز می شود:

 • 1 اسفند: سفارش فروش ایجاد می شود.

 • 10 ام اسفند: آخرین مهلت سفارش اجزای به دلیل فرآیند تولید (4 روز زمان انتظار تامین کننده).

 • 13 ام اسفند : دریافت محصول از تامین کننده (1 روز زمان انتظار امنیتی برای خرید).

 • 14 ام اسفند: تاریخ شروع مهلت برای تولید (19 - 3 روز از زمان انتظار تولید - 2 روز از زمان انتظار امنیتی برای تولید).

 • 19 ام اسفند: تاریخ پیش بینی شده در فرم سفارش تحویل (1 روز زمان انتظار امنیتی برای فروش).