بر اساس ویژگی برنامه ریزی اودوو، می توانید به نمودار گانت دسترسی پیدا کنید. با استفاده از این ویژگی، امکان برنامه ریزی و سازماندهی بهتر منابع انسانی و حجم کاری (پروژه ها / وظایف) برای مدیران فراهم می شود.

پیکربندی

با استفاده از ماژول پروژه سازمان یار، می توانید برنامه ریزی را  "بر اساس کارمند" و  "بر اساس پروژه" ، انجام دهید.


برنامه   ریزی بر اساس کارمند

به ماژول پروژه ها> برنامه ریزی بروید و در منوی باز شو برنامه ریزی، بر روی "بر اساس کارمند" کلیک کنید. در اینجا نمودار گانت برنامه ریزی شده کارمندان را مشاهده خواهید کرد:در نمای گانت می توانید به راحتی مشاهده کنید این برنامه ریزی به چه کسی تخصیص داده شده است و یا چه کسی در این برنامه ریزی شرکت دارد.

در صورت تغییر در برنامه فعلی، می توانید با کلیک بر روی هر یک، آنها را تغییر دهید. همچنین برای ایجاد برنامه ریزی جدید در روز مورد نظر، می توانید بر روی آیکون " " کلیک کنید:بعد از کلیک کردن، یک ویزارد جدید مانند تصویر زیر در صفحه ظاهر خواهد شد، در آنجا می توانید قالب برنامه ریزی مناسب، نام کارمند، نقش آن، نام پروژه، تاریخ شروع و پایان و ساعت و زمان تخصیص داده شده را مشخص کنید:پس از انجام تغییرات، می توانید برنامه به روز شده را برای کارمندان ارسال کنید. برای این کار بر روی دکمه "ارسال برنامه زمانی"  کلیک کنید:برنامه ریزی بر اساس پروژه

به  ماژول پروژه ها> برنامه ریز ی بروید و در منوی باز شو برنامه ریزی، بر روی  "بر اساس پروژه"  کلیک کنید. در اینجا نمودار گانت برنامه ریزی شده پروژه ها را مشاهده خواهید کرد:


در صورت تغییر در برنامه فعلی، می توانید با کلیک بر روی هر یک، آنها را تغییر دهید. همچنین برای ایجاد برنامه ریزی جدید در روز مورد نظر، می توانید بر روی آیکون "   " کلیک کنید:بعد از کلیک کردن، یک ویزارد جدید مانند تصویر زیر در صفحه ظاهر خواهد شد،  بعد از وارد کردن جزئیات، برای ثبت آن، بر روی "ذخیره" کلیک کنید.