Document topics

اعمال مالیات های پیش فرض  بر محصولات یا سفارشات فروش

مالیات/ کارکرد مختص کشور شما، بطور خودکار نصب می شود، که به آن بومی سازی گفته می شود. هزینه پیش فرض تنظیم شده در سفارش فروش و فاکتورها از تب اطلاعات عمومی و خرید هر محصول نشأت گرفته است. این هزینه های مالیاتی هنگام استفاده از سازمان هایی که در یک کشور/ ایالات مشابه با شما مشارکت می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد.


همه محصولات/ آیتم های جدید ایجاد شده در اودوو، هزینه های پیش فرض تنظیم شده در تنظیمات حسابداری را انتخاب می کنند.


 


برای تغییر هزینه های پیش فرض تعیین شده برای هر آیتم جدید ایجاد شده، به ماژول حسابداری> پیکربندی> تنظیمات> تب مالیات بروید و از آنجا می توانید "مالیات فروش" و "مالیات خرید" را تنظیم کنید. اگر متعلق به چند شرکتی باشید، مالیات فروش و خرید بسته به شرکت مقادیر متفاوتی خواهد داشت. در این حالت می توانید وارد دو شرکت مختلف شوید و فیلد را برای هر شرکت تغییر دهید.اعمال مالیات به تناسب وضعیت مشتری یا بومی سازی

مالیات فروش دائماً به وضعیت مشتری یا بومی سازی متصل است. برای تشریح هزینه های معاملات مختلف، اودوو ویژگی "موقعیت مالی" را در اختیار شما قرار داده است.

موقعیت مالی مانند بسیاری از برنامه ها پیش می رود که هزینه های مالیاتی پیش فرض (همانطور که در ساختار آیتم مشخص شده است) را در ارزیابی های مالیاتی مختلف مد نظر قرار می دهند. موقعیت مالی اساسی، به طور خودکار با محدودیت/ بومی سازی مشتری انجام می شود. با این وجود، ممکن است نیاز باشد برای استفاده صریح از موارد، موقعیت های مالی ایجاد کنید.


برای مشخص کردن موقعیت های مالی، به ماژول حسابداری> پیکربندی> موقعیت های مالی بروید.

 
اگر تیک گزینه "تشخیص خودکار" را بزنید، موارد بعدی ظاهر خواهد شد:


 

تطابق مالیات ها با وضعیت مشتری

در صورت سقوط مشتری به قانون مجموعه مالیات خاص، شما باید نقشه برداری وظیفه را اعمال کنید. برای انجام این کار، یک موقعیت مالی ایجاد کرده و آن را به مشتری خود اختصاص دهید.

اودوو از موقعیت مالی خاص برای هر سفارش/ فاکتور استفاده می کند.

 

تطابق مالیات بر آدرس های مشتری شما (مقصد/ اساس)

مشروط بر محلی سازی شما، مالیات فروش ممکن است براساس مبدا یا مقصد باشد. بیشتر ایالت ها یا کشورها از شما انتظار دارند که هزینه هایی را با نرخ مقصد تهیه کنید (مثلاً مکان خریدار شما). در حالی که برخی دیگر نیاز دارند تا آنها را با نرخ مناسب در مبدأ جمع آوری کنید (برای مثال دفتر یا انبار شما).اگر تحت قانون مستقر در مقصد هستید، برای اعمال نگاشت مالیاتی، یک موقعیت مالی ایجاد کنید:


  • گزینه تشخیص خودکار را فعال کنید.

  • گروه کشور، کشور، محدوده کد پستی را برای نگاشت وظیفه، انتخاب کنید.توجه: در صورتی که هیچ موقعیت مالی برای مشتری تعیین نشده باشد، اودوو موقعیت مالی را مطابق با آدرس حمل و نقل هنگام ایجاد درخواست، انتخاب می کند.


موارد استفاده ویژه

در صورتی که برای برخی از موقعیتهای مالی، نیاز به تخلیه مالیات دارید، بجای اینکه از شخص دیگری بخواهید پیگیری کند، تنها کافی است فیلد "مالیات قابل اعمال" را خالی نگه دارید.

اگر برای برخی از موقعیت های مالی می خواهید یک مالیات را با دو مالیات دیگر جایگزین کنید، فقط دو سطر با همان مالیات محصول ایجاد کنید.

خرید و فروش محصولات با واحد های مختلف اندازه گیری

در حال حاضر، سر و کار داشتن با محصولات در واحد اندازه گیری مختلف، اقدامات بسیار اساسی است. برای مثال، اگر شما از محصولات کشوری که در آن از استاندارد اندازه گیری متریک استفاده شده است، خریداری کنید و آنها را در کشوری که در آن از چارچوب امپراتوری استفاده شده است، بفروشید، در این صورت باید واحدها را تغییر دهید. همچنین اودوو امکان کار با واحد های مختلف اندازه گیری برای یک محصول را برای شما فراهم می کند.

برای اجرای این عملیات، به ماژول فروش> پیکربندی> تنظیمات> تب کاتالوگ محصول بروید و گزینه "واحد های اندازه گیری" را فعال کنید، سپس تغییرات را دخیره کنید.سپس اگر روی "واحد های اندازه گیری" که در پایین گزینه قرار دارد کلیک کنید، به صفحه ای مانند تصویر زیر هدایت خواهید شد:

 

اکنون با کلیک بر روی دکمه "ایجاد"، می توانید واحدهای جدید اندازه گیری را برای محصولات خود ایجاد کنید.در اینجا می توانید نام واحد اندازه گیری را وارد کنید، دسته بندی آن را تعریف کنید (تبدیل بین واحدهای اندازه گیری فقط در صورتی اتفاق می افتد که به یک دسته بندی متعلق باشند. تبدیل بر اساس نسبت انجام خواهد شد).
در حین انجام مبادلات بین واحدی، تنظیمات گرد کردن به طور خودکار توسط اودوو انجام می شود.