مدیریت محصولات در واحدهای اندازه گیری مختلف

در کسب و کار روزمره، ممکن است تامین کننده از واحد اندازه گیری متفاوتی استفاده کند که در فروش به کار نمی برید. این امر می تواند باعث ایجاد سردرگمی بین نمایندگی خرید و فروش شود و حتی ممکن است زمان زیادی را برای تبدیل اندازه گیری ها از دست بدهید. خوشبختانه در اودوو، شما می توانید واحد های مختلف اندازه گیری را برای خرید و فروش به راحتی مدیریت کنید.

فعالسازی

برای فعالسازی این قابلیت، به ماژول خرید> پیکربندی> تنظیمات> تب محصولات بروید، گزینه "واحدهای اندازه گیری" را تیک بزنید و سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید:


راه اندازی  واحدها بر روی محصولات

در ماژول خرید> محصولات> محصولات ، محصولی را که ممکن است بخواهید واحد اندازه گیری خرید / فروش آن را تغییر دهید، باز کرده و بر روی "ویرایش" کلیک کنید.

در فیلد "واحد اندازه گیری"، واحدی را انتخاب کنید که محصول در آن فروخته شود و مبادلات داخلی در آن اجرا شود.

در فیلد "واحد اندازه گیری خرید"، واحدی را که محصول را در آن خریداری می کنید انتخاب کنید. سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید.

همچنین،  با کلیک بر روی دکمه "ویرایش "، می توانید واحد اندازه گیری را تغییر داده یا یک واحد جدید ایجاد کنید.


تعیین واحدهای اندازه گیری خرید و فروش

واحدهای اندازه گیری استاندارد

واحدهای مختلف اندازه گیری خرید و فروش ضرورتا باید یک دسته بندی مشترک داشته باشند. دسته بندی ها عبارتند از: واحد، ساعات کاری، حجم، وزن و غیره. همچنین اگر دسته بندی ها بر اساس دسته بندی های استاندارد ادووو نباشد، با استفاده از اودوو، می توانید به راحتی یک دسته بندی و واحد اندازه گیری جدید ایجاد کنید.

بیایید فرض کنیم ما آب را از فروشندگانی که بر حسب گالن (gals) می فروشند، خریداری می کنیم و بر حسب لیتر (Liters) به مشتریانمان می فروشیم.

به ماژول خرید> محصولات> محصولات  بروید. محصول خود را ایجاد نموده و یا یک محصول موجود را انتخاب کنید. در تب اطلاعات عمومی محصولات، شما امکان انتخاب واحد اندازه گیری (واحد اندازه گیری پیش فرض که در همه عملیات مربوط به انبار استفاده می شود) و واحد اندازه گیری خرید (واحد اندازه گیری پیش فرض که برای سفارش های خرید استفاده می شود) را دارید.

در این مورد، لیتر را برای واحد اندازه گیری و گالن را برای واحد اندازه گیری خرید انتخاب کنید.


ایجاد واحد اندازه گیری و دسته بندی واحد اندازه گیری

اکنون مثال دوم را در نظر بگیرید (پرده ها را از یک تامین کننده خریداری می کنید، تامین کننده، پرده ها را در واحد رول می فروشد و شما بر حسب متر مربع می فروشید).

این دو واحد اندازه گیری، بخشی از دو دسته بندی متفاوت هستند. به یاد داشته باشید شما نمی توانید واحد اندازه گیری یک دسته بندی را به واحد دسته بندی دیگر ربط دهید. بنابراین، ابتدا باید یک دسته بندی اندازه گیری ایجاد کنیم که هر دو واحد دارای یک رابطه تبدیل باشند.

برای انجام این کار به ماژول فروش> پیکربندی> محصولات> واحد اندازه گیری بروید. با انتخاب منوی کشویی و کلیک بر روی "ایجاد و ویرایش" ، واحد جدید دسته بندی اندازه گیری را ایجاد کنید (به تصویر زیر نگاه کنید). 


یک واحد جدید اندازه گیری ایجاد کنید. در این مورد، دسته بندی ما، محاسبات میان رده ای نامیده می شود.  


مرحله بعدی، ایجاد واحدهای اندازه گیری رول و متر مربع و مرتبط کردن آنها با دسته بندی جدید است. برای این کار، به ماژول فروش> پیکربندی> محصولات> واحدهای اندازه گیری را انتخاب کنید. 

دو واحد اندازه گیری ایجاد کنید:

واحد رول که بخشی از محاسبات میان رده ای است و نوع واحد مرجع می باشد (به تصویر زیر نگاه کنید). نوع واحد مرجع، واحد اندازه گیری است که به عنوان مرجع داخل دسته بندی تنظیم می شود. بدین معنی که بسته به این واحد اندازه گیری، سایر واحدها تبدیل خواهد شد (مثال: 1 رول = 10 متر مربع، 2 رول = 20 متر مربع و غیره). 


در واحد مترمربع، تعیین می کنیم که 1 رول = 10 مترمربع پرده است. بنابراين لازم است مشخص شود که به عنوان نوع، متر مربع بزرگتر از واحد مرجع است. نسبت بزرگتر، 10 به صورت یک رول = 10 متر مربع است.


در حال حاضر، امکان وارد کردن متر مربع به عنوان "واحد اندازه گیری" و واحد رول به عنوان "واحد اندازه گیری خرید" در فرم محصول وجود دارد.