لغو سفارش خرید

به دلیل سوء برداشت ها، خطاهای انسانی یا تغییر برنامه ها، گاهی لازم است که سفارشات خریدی که به تأمین کنندگان ارسال شده، لغو شوند. اودوو به شما این امکان را می دهد تا پس از دریافت اجناس در انبار، برخی یا حتی همه آن ها را برگردانید. 

ابتدا مثالی را بررسی خواهیم کرد که در آن شما 3 iPad mini سفارش داده اید اما هنوز تحویل نگرفته اید. همان گونه که نصب برنامه موجودی به همراه برنامه خرید ضروری است، مشاهده اجناسی که ناقص تحویل داده شده اند و می خواهید آن ها را لغو کنید نیز جالب به نظر می رسد.  


ایجاد سفارش خرید

اولین گام برای ایجاد سفارش خرید، ایجاد درخواست پیش فاکتور از منوی خرید » خرید » درخواست پیش فاکتور است. درخواست پیش فاکتور خود را تأیید کنید تا یک سفارش خرید تأیید شده داشته باشید. 


لغو سفارش خرید

مورد استفاده 1: هنوز محصول خود را دریافت نکرده اید

در صورتی که سفارش خرید خود را تأیید کرده اید اما هنوز محصولی دریافت نکرده اید، کافیست روی دکمه لغو کلیک کنید تا سفارش خرید لغو شود.

اودوو به صورت خودکار مرسوله معوقه مرتبط با این سفارش خرید را لغو می کند و نوار وضعیت از سفارش خرید به لغو شده تغییر می یابد.


مورد استفاده 2: محصولاتی که به صورت ناقص تحویل داده شده اند

در این گونه موارد، قبل از اینکه سفارش خرید را لغو کنید، 2 عدد از 3 iPad mini خود را دریافت کرده اید. 

اجناس رسیده را ثبت کرده و سفارش معوق را لغو کنید.

اولین گام این است که اجناسی که تحویل گرفته اید را ثبت کرده و سومین iPad mini خود را که قرار است ارسال شود، لغو کنید. از قسمت سفارش خرید، روی گزینه محصولات دریافت شده Receive products و سطر iPad mini کلیک کنید و در پایین ستون انجام شده، به صورت دستی مقادیر دریافت شده را تغییر دهید. 

نکته: برای یادگیری بیشتر، به قسمت کنترل محصولات دریافت شده (کامل و ناقص) مراجعه کنید.

زمانی که روی دکمه تأیید کلیک می کنید، اودوو برایتان هشداری ارسال می کند مبنی بر اینکه شما محصولی کمتر از محصول مورد تقاضای اولیه (در مورد مثال ما 2 از 3) پردازش کرده اید و از شما اجازه می خواهد تا سفارش بازگشتی را ایجاد کند.

روی گزینه سفارش معوق ایجاد نکن کلیک کنید تا تأمین اجناس باقی مانده لغو شود. در این هنگام خواهید دید که مقادیر دریافت شده بر این اساس تغییر یافتند و بنابراین وضعیت تحویل به انجام شد تغییر خواهد کرد.


ایجاد انتقال معکوس

اکنون بایستی iPad mini هایی که دریافت کرده اید به فروشنده بازگردانید. برای این منظور، روی دکمه معکوس در همان سند کلیک کنید. پنجره انتقال معکوس نمایان خواهد شد. مقادیر بازگشتی و مکان فعلی را وارد کرده و روی بازگشت کلیک کنید.

فرآیند بازگشت محموله و کنترل حرکت انبار، از انبار شما و به مقصد فروشنده انجام خواهد شد.

پس از اینکه انتقال معکوس انجام شد، وضعیت سفارش خرید شما به صورت خودکار به انجام شد تغییر خواهد کرد، یعنی سفارش خرید شما به طور کامل لغو شده است.


برای مطالعه: