کنترل دریافت محصول (کامل یا ناقص)

برنامه خرید به شما امکان می دهد تا بتوانید سفارشات خرید خود را مدیریت کنید، محصولات خود و نیز قبوض تأمین کنندگان را دریافت و کنترل کنید.

اگر می خواهید پیش بینی ها و دریافتی های محصولات را کنترل کنید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که فرآیند خرید اودوو را مستقر کنید. اطلاع از اینکه چه چیزی خرید شده است، اساسی ترین قسمت برای کنترل و پیش بینی دریافتی هاست.


پیکربندی

برنامه های خرید و انبار را نصب کنید

با نصب برنامه خرید از ماژول برنامه ها کار خود را شروع کنید. از آنجایی که برنامه های خرید و موجودی لازم و ملزوم یکدیگرند، با نصب برنامه خرید، برنامه موجودی نیز به صورت خودکار نصب می شود. 

ایجاد محصول

پس از آن باید محصولاتی را که می خواهید خریداری کنید، ایجاد نمایید. وارد برنامه خرید شده سپس به قسمت محصولات » خرید بروید و روی ایجاد کلیک کنید.

هنگام ایجاد محصول، فیلد نوع محصول فیلد مهمی است. 

  • قابل انبار و مصرف: محصولات بایستی در انبار تحویل گرفته شوند.

  • خدمات و محصولات دیجیتالی: (تنها زمانی که برنامه تجارت الکترونیکی نصب شده است): هیچ کنترلی بر اینکه چیزی دریافت کرده اید یا نه وجود ندارد.

نکته: بهتر است برای تمام محصولاتی که به ندرت خریداری می کنید و نمی خواهید برای آن مدیریت موجودی یا آمار خرید/فروش انجام دهید،محصولی متفرقه ایجاد کنید. در صورت ایجاد چنین محصولی، پیشنهاد می کنیم فیلد این نوع محصول را با عنوان خدمات نام گذاری کنید.


کنترل دریافتی های محصولات

خرید محصولات

از برنامه خرید، سفارش خریدی با تعداد اندکی از محصولات ایجاد کنید. اگر فروشنده برای شما سفارش فروش یا پیش فاکتوری ارسال کرد، این ارجاع را در فیلد ارجاع فروشنده قرار دهید. این کار به شما کمک می کند تا بعداً بتوانید به راحتی با سفارش تحویل تطبیق دهید (زیرا سفارش فروش ممکن است شامل ارجاع فروشنده برای سفارش فروش باشد).


دریافت محصولات

در صورتی که محصولات فیزیکی (محصولات قابل انبار و مصرف) را خریده اید، می توانید این محصولات را از برنامه (انبار) دریافت کنید. در داشبورد انبار و در بسته دریافت انبار مربوطه می توانید دکمه x (تعداد) دریافت را ببینید.

روی این دکمه کلیک کنید تا بتوانید به لیستی از سفارشات در حال انتظار برای انبار دسترسی پیدا کنید.

اگر تعداد زیادی محصول در انتظار دارید، می توانید از نوار فیلتر جستجو در قسمت فروشنده (که در اودوو "طرف همکار" نیز نامیده می شود)، که محصول یا سند منبع و مرجعی است برای سفارش خرید شما، استفاده کنید. می توانید سندی را باز کنید که با سفارش تحویل و دریافت شده منطبق باشد تا بتوانید تمامی سطرهای داخل آن را پردازش کنید.

می توانید با کلیک روی دکمه تأیید کل سند را به یک باره تأیید کنید، و یا اینکه می توانید تمامی محصولات را یک به یک با تغییر دستی مقدار انجام شده (جنسی که در واقع دریافت شده*) کنترل کنید. وقتی که سطر سبز است، به این معنی است که چیزی که تحویل داده شده منطبق با آن چیزی است که انتظار می رفت.

نکته: در صورتی که با قطعات یا شماره سریال ها کار می کنید، نمی توانید مقدار پردازش شده را تنظیم کنید، بلکه باید تمامی قطعات و شماره سریال ها را برای ثبت مقادیر دریافت شده آماده کنید.

پس از تأیید تحویل، در صورتی که محصولات دریافتی کمتر از تقاضای اولیه باشد، اودوو از شما اجازه می خواهد تا سفارش بازگشت ایجاد کند.

اگر می خواهید در آینده باقی محصولات را دریافت کنید، ایجاد سفارش بازگشت را انتخاب کنید. اودوو برای محصولات در انتظار سند جدیدی ایجاد خواهد کرد. در صورتی که گزینه عدم ایجاد سفارش بازگشت را انتخاب کنید، سفارش، انجام شده تلقی خواهد شد.


برای مطالعه: