هنگامی که صحبت از سفارشات تولید می شود، شما باید دو موقعیت مختلف را در اودوو در نظر بگیرید. این دو نتیجه منجر به دو فرایند متفاوت خواهد شد:

  • شما با یک جریان تولید ساده کار می کنید.

  • شما با یک جریان تولید پیچیده، که شامل مسیریابی است کار می کنید.

ابتدا باید هشدارهای کیفی را از طریق ماژول کیفیت بر روی محصول مربوطه پیکربندی کنید.


لطفا قبل از شروع کار اسناد ما را در مورد نحوه ایجاد و پیکربندی هشدارهای کیفی برای سفارشات تولید را مطالعه کنید.

جریان تولید ساده

اگر با سفارش های تولید ساده کار می کنید، هشدارهای کیفی از خود سفارش های تولید راه اندازی خواهد شد. هنگام تولید محصولی که برای آن باید کنترل کیفیت را پردازش کنید، یک دکمه   "هشدار کیفی" در بالای سفارش تولید شما ظاهر خواهد شد.

ماژول تولید > عملیات ها> سفارش های تولید

 

با کلیک بر روی دکمه، می توانید مشکل کیفی را که طی فرآیند به وجود آمده مشخص کنید.


 

اگر یکی از بررسی های کیفیت ناموفق باشد، دکمه "بررسی های کیفی" روی سند به رنگ قرمز تغییر می یابد. در غیر این صورت، هیچ تغییری رخ نمی دهد.


 

 

جریان تولید با مسیریابی

اگر با مسیریابی که در سفارشات تولیدی شما مشخص شده است کار می کنید، هشدارهای کیفی مستقیماً از سفارشات کاری که بررسی کیفی روی آنها انجام شده است، قابل دسترسی است.


 
 

سپس، یک دکمه هشدار کیفی از نمای سفارش کار در دسترس خواهد بود. وقتی بر روی دکمه کلیک می کنید، می توانید مشکل کیفیی را که در طی مراحل کار ظاهر شده،  در ویزارد باز شده مشخص کنید.