Document topics

استفاده از هشدارهای کیفی اودوو

هنگامی که برخی از بررسی های کیفی را در یک عملیات انتقال انجام می دهید، یک دکمه "هشدار کیفی"  در صفحه شما ظاهر خواهد شد. که شما می توانید در صورت مشاهده مشکل بر روی آن دکمه کلیک کرده و مشکل خود را ثبت نمایید.

 

اگر بر روی آن دکمه "هشدار کیفی"کلیک کنید، می توانید عنوان مشکل خود را همراه با توضیحات ثبت کنید:


 

اگر یکی از بررسی های کیفیت شما ناموفق (عدم موفقیت) علامت گذاری شده باشد، دکمه "بررسی های کیفی" روی سند به رنگ قرمز تغییر می یابد. در غیر این صورت، هیچ تغییری رخ نمی دهد.
 

هشدارهای کیفی که از طریق ماژول انبار> عملیات ها> انتقال ها ایجاد شده است را می توان با کلیک بر روی دکمه "هشدار کیفی" که در گوشه سمت چپ بالای انتقال قرار دارد، مشاهده کرد:


 

همچنین می توانید از طریق ماژول کیفیت> کنترل کیفی> هشدارهای کیفی، به تمامی هشدارها دسترسی داشته باشید: