در اینجا دو وضعیت مختلف در بررسی های کیفی وجود دارد که باید در فرآیندهای اودوو متفاوت خواهد بود:

  • شما با جریان های تولید ساده، کار می کنید.

  • شما با جریان های تولید پیچیده کار می کنید که با استفاده از مسیریابی در اودوو نشان داده می شوند.

جریان تولید ساده

ایجاد پایانه کنترل کیفیت

برای ایجاد یک پایانه کنترل کیفیت، به ماژول کنترل کیفیت> کنترل کیفیت> پایانه های کنترل   بروید و بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید. اطمینان حاصل کنید که در فیلد عملیات "تولید" و نوع بررسی کیفی را که می خواهید انجام دهید، انتخاب کنید.


 

انجام عملیات بررسی های کیفی

پس از ایجاد پایانه کنترل کیفی، می توانید سفارش محصول خود را از طریق ماژول تولید > عملیات ها> سفارش های تولید، ایجاد و تایید کنید. قبل از اینکه تولید را به عنوان "انجام شده" علامت گذاری کنید، می توانید بررسی های کیفی را ثبت نمایید:اکنون اگر بر روی دکمه  "بررسی های کیفی"  کلیک کنید، یک ویزارد مانند تصویر زیر در صفحه ظاهر خواهد شد که در آن می توانید اندازه را در فیلد اندازه گیری اضافه کنید، سپس بر روی دکمه  "تایید اعتبار"  کلیک کنید:


 

 

هنگامی که بررسی های کیفیت خود را انجام دادید، می توانید آنها را از طریق دکمه   "بررسی کیفی"  موجود در فرم سفارش، مشاهده کنید: 

می توانید از طریق ماژول کیفیت > کنترل کیفی> بررسی های کیفی، بررسی های کیفیت خود دسترسی داشته باشید.

جریان تولید با مسیریابی

ایجاد پایانه کنترل کیفیت

برای ایجاد یک پایانه کنترل کیفی، به ماژول کنترل کیفیت> کنترل کیفیت> نقاط کنترل  بروید و بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید. اطمینان حاصل کنید که در فیلد عملیات  "تولید"  را انتخاب کرده و نوع بررسی کیفیتی را که می خواهید انجام دهید، انتخاب کنید.