با کمک ماژول مدیریت پروژه اودوو، به راحتی می توان زمان صرف شده توسط یک کارمند را در یک پروژه/ وظیفه خاص ثبت کرد. 

ثبت زمان صرف شده در وظایف

با کمک ماژول مدیریت پروژه اودوو ، به راحتی می توان زمان صرف شده توسط یک کارمند را در یک پروژه/ وظیفه خاص ثبت کرد. این کار می تواند برای ایجاد گزارش های معتبر پروژه و همچنین صورت حساب مستقیم به مشتری مفید باشد.


پیکربندی

برای ثبت زمان صرف شده در پروژه ها، ابتدا ویژگی برگه ساعت کارکرد را در مدیریت زمان فعال کنید.

پروژه ها  > پیکربندی > تنظیمات > مدیریت زمان > گزارش وظایف


ثبت زمان صرف شده در وظایف

ثبت برگه ساعت کارکرد

به پروژه مربوطه بروید و وظیفه ای را که می خواهید برگه ساعت را برای آن ثبت کنید را باز کنید.


برای ثبت زمان روی دکمه سبز رنگ کلیک کنید. 


برای متوقف کردن ضبط، بر روی دکمه قرمز رنگ کلیک کنید.

با کلیک بر روی دکمه قرمز رنگ، یک پنجره جدید برای شما باز می شود که می توانید گزارشات خود در مورد پروژه را در این قسمت وارد کنید. برای ثبت گزارشات بر روی تایید کلیک کنید.اکنون در سر برگ، برگه ساعت کارکرد زمان صرف شده توسط یک کارمند در این کار خاص را ببینید. همچنین نام کارمند، شرح وظیفه و مدت زمان صرف شده قابل مشاهده است.با کلیک بر روی دکمه ویرایش می توانید تغییرات لازم را در برگه ساعت کارکرد به وجود بیاورید.شما می توانید ساعت های برنامه ریزی شده را در اینجا تنظیم کنید. پس از تنظیم،  پیشرفت کار را در نوار پیشرفت مشاهده خواهید کرد و همچنین ساعات باقیمانده موجود برای انجام کار را نیز می توانید مشاهده کنید