در اودوو ، تغییر یک فاکتور  "تایید شده"  و  "ارسال شده"  به کاربر غیر ممکن است. درصورت بروز هرگونه خطا در یک رسید تایید شده، قانونی ترین روش برخورد این است که  رسید بازپرداخت  را با اولین رسید فاکتور برای بستن آن، تسویه کنید و یک رسید جدید دیگر ایجاد کنید. 

اکنون، با کلیک بر روی دکمه "افزودن برگ بستانکار" می توانید بازپرداخت رسید را شروع کنید.

 

پس از کلیک بر روی دکمه "افزودن برگ بستانکار"، پنجره ای جدیدی مانند تصویر زیر ظاهر خواهد شد:


در اینجا می توانید"روش معتبر سازی فاکتور" را انتخاب کنید: این که آیا این یک بازپرداخت نسبی (بازپرداخت)، بازپرداخت کامل (لغو)، بازپرداخت کامل و فاکتور پیش نویس جدید (ویرایش) است.
همچنین می توانید دلیل درخواست بازپرداخت، تاریخ بازپرداخت ، استفاده از دفتر روزنامه مشخص ، را در فرم اضافه کنید.

 

امکان تنظیم آدرس های مختلف برای تحویل و فاکتور

اودوو گزینه ای را فعال می کند تا امکان پیکربندی آدرس های مشخص برای  تحویل و فاکتور  فراهم گردد و هر شخص یک مکان تحویل مشابه به عنوان مکان رسید، نداشته باشد. و هنگام تحویل هیچ گونه خطایی رخ ندهد و یا اشتباهی ارسال نشود.

برای فعالسازی این ویژگی، به ماژول فروش> پیکربندی> تنظیمات> تب پیش فاکتورها و سفارشات بروید و گزینه " آدرس های مشتری " را فعال کنید، سپس تغییرات را ذخیره کنید.

امکان اضافه کردن آدرس های مختلف در پیش فاکتورها و سفارش های فروش

در صورت انتخاب مشتری با نشانی فاکتور و مجموعه نشانی تحویل، اودوو به طور خودکار، از آنها برای  انتقال یا تحویل  استفاده می کند.  

اکنون به ماژول فروش> سفارش ها> پیش فاکتورها بروید و روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید، سپس روی فیلد نشانی تحویل بروید و در منوی کشویی، روی گزینه  "ایجاد و ویرایش"  کلیک کنید.  

پنجره ای مانند تصویر زیر، مشاهده خواهید کرد: 


اگر گزینه "فردی" را انتخاب نکنید، در این حالت اودوو برای هر دو مورد( تحویل و فاکتور)، از آن نشانی استفاده می کند. با این حال می توانید سریع آن را تغییر دهید و به دلخواه از یک نشانی دیگر، برای پیش فاکتور یا سفارش فروش استفاد کنید.

افزودن  آدرس های  فاکتور  و تحویل  در فرم مشتری

اگر لازم است قبل از پیش فاکتور یا سفارش فروش، آدرس ها را به مشتری اضافه کنید، با استفاده از این عملیات می توانید آنها را در فرم مشتری اضافه کنید.

ابتدا باید به ماژول فروش> سفارش ها> مشتریان بروید و مشتری مورد نظر را انتخاب کنید، سپس در تب " مخاطب ها و آدرس ها" روی گزینه "افزودن" کلیک کنید و آدرس مورد نظر را اضافه کنید.

با استفاده از این مراحل می توانید آدرس های جدیدی را به مشتری اضافه کنید.


 


مکان های مختلف در پیش فاکتور ها و سفارشات فروش

 این دو آدرس در مرحله پیش فاکتور و سفارش فروش شما از طریق "ارسال با ایمیل" یا "چاپ" استفاده می شود.