برای برنامه های اصلی (مالی و حسابداری، انبار، بازاریابی، تولید، وب سایت)، فردی که دانش بسیار زیادی در این مورد دارد به عنوان کارشناس برنامه در نظر گرفته می شود. آنها دانش عمیق کاربردی در مورد امکانات و ویژگی های اودوو داشته و تجربه تجاری خوبی کسب کرده اند. 

کارشناسان  برنامه بخشی از پروژه نیستند. آنها ارزیابی و کارشناسی را انجام می دهند و در تمام پروژه های شرکت کار می کنند. این افراد معمولاً درگیر تجزیه و تحلیل GAP می شوند تا بررسی های مشابه را انجام دهند، خصوصا اگر پروژها پیچیده باشند و سطح پیچیدگی آن ها اقتضا کند.