همه پروژها به توسعه دهنده یا برنامه نویس نیاز ندارند. اکثر شرکت های کوچک (کمتر از 50 نفر) از پکیج های از پیش آماده شده اودوو (Odoo out-of-the-box) استفاده می کنند و نیازی به توسعه ها و ویژگی های سفارشی جدید ندارند. آنها تنها در صورتی که کسب و کار مشتری نیاز به توسعه و برنامه نویسی اختصاصی داشته باشد مشارکت خواهند داشت.