در پروژه های بسیار بزرگ یا دولتی، علاوه بر رهبر پروژه، مدیر نیز منصوب می شود. زمانی که رهبر پروژه بر پیاده سازی پروژه متمرکز است، مدیر پروژه با ارائه دید بیشتر در مورد پروژه، تمامی تلاشش در این است که پروژه ها و انتظارات مدیران را مدیریت کند.

نقش مدیر پروژه این است که با انجام موارد زیر، تصمیم گیرندگان را مطلع و متعهد به پروژه کند:

  • گزارش پیشرفت پروژه به کمیته راهبری

  • پیگیری کارایی و تاثیر گذار بودن پروژه 

  • ارائه راه حل هایی برای رفع ناکارآمدی در مورد نحوه انجام پروژه 

بر خلاف رهبر پروژه، مدیر پروژه تمام وقت روی یک پروژه کار نمی کند، ولی پروژه را از شروع تا پایان تحت نظر دارد. در پروژه های کوچکتر این نقش مستقیما توسط رهبر پروژه انجام می شود.


آقای Georgy، مدیر پروژه Odoo BE بیان می کند:


ما ماموریت داشتیم برای یک شرکت بزرگ تجاری در حین ادغام دو شرکت، ای آر پی را به صورت گسترده برای بیش از 3000 کاربر استقرار دهیم. 

ابتدا شروع به پیروی از شیوه و روش مدیریت آنها کردیم. به عنوان یک شرکت خدماتی با تجربه آنها می خواستند به ما بیاموزند که چگونه کارها را انجام دهیم. اما بعد از چند ماه، پروژه با مشکل مواجه شد. 


من رویکرد جدیدی را به کمیته راهبری پروژه پیشنهاد کردم، روشی که به رویکرد ما نزدیکتر بود. ما مکانیزم کار را بر اساس روش کار اودوو تغییر دادیم:

  • کار با کمک نماینده مشتری و ارائه نسخه آزمایشی هفتگی (فقط یک نفر تصمیم می گیرد، دیگر کمیته رهبری وجود نخواهد داشت)

  • به چالش کشیدن هر درخواست برای مشاهده اینکه آیا می توان از انجام آن صرف نظر کرد یا باید به روشی انجام داد (تا آنجا که ممکن است بر اساس استانداردها عمل شود).

  • رد کردن و نه گفتن به در خواست های غیر منطقی و وقت گیر 

  • کنار گذاشتن بیشتر افراد یک پروژه و مشورت با تصمیم گیرندگانی که به طور مستقیم با پروژه درگیر هستند (به منظور جلوگیری از هدر رفتن زمان در چرخه های اعتبار سنجی)

در ابتدا مشتری نا امید شد (بعد از همه این کارها، ما به عنوان یک تیم جوان، نحوه مدیریت یک پروژه بزرگ و با تجربه را به چالش کشیدیم) اما با جلو رفتن پروژه و تحویل آن در زمان و شرایط تعریف شده، مدیران بسیار خوشحال شدند.