صدور دوباره فاکتور هزینه ها برای مشتریان

گاهی اوقات کارمندتان مجبور می شود هنگام کار بر روی یک پروژه از جیب خود پول پرداخت کند. مثلاً مشاوری برای کار روی سایت مشتری شما به هتل پول پرداخت می کند. در این شرایط شما مایل هستید که برای مشتری خود به عنوان شرکت برای آن هزینه فاکتور صادر کنید. 


پیکربندی هزینه ها

برای ردیابی و صدور فاکتور برای هزینه ها به برنامه هزینه ها نیاز خواهید داشت. برای نصب، به قسمت برنامه ها » هزینه ها بروید.

همچنین باید ویژگی حسابهای تحلیلی را فعال نمایید تا بتوانید هزینه ها را به سفارش فروش ارتباط دهید. برای انجام این کار به حسابداری » پیکربندی » تنظیمات رفته و حسابداری تحلیلی را فعال کنید.  


هزینه ها را به سفارش فروش خود اضافه کنید

در برنامه هزینه ها، شما یا مشاورتان می توانید هزینه جدیدی را ایجاد کنید مثلاً هتل برای یک هفته در مکان مشتری شما.  

سپس می توانید توضیح مرتبطی را وارد نموده و محصول موجود را انتخاب کنید و یا توصیف جدیدی را از سمت راست همان محل ایجاد نمایید.

در این بخش یک محصول به نام هتل ایجاد می کنیم.

در قسمت پایین برگه صدور فاکتور تعداد تحویل داده شده را انتخاب کرده و بسته به اینکه می خواهید برای میزان هزینه هایتان فاکتور صادر کنید یا برای قیمت فروش از پیش توافق شده، یکی از گزینه های هزینه تمام شده یا قیمت فروش را انتخاب کنید.

برای تغییر یا ایجاد محصولات بیشتر به قسمت هزینه ها » پیکربندی » محصولات هزینه بر مراجعه کنید. 

برای تأیید به قسمت هزینه ها برگشته و ترتیب اصلی سفارش را در هزینه ها انتخاب کنید.

سپس می توان آن را در اختیار مدیر قرار داد، تصویب کرد و در نهایت پست نمود. شما در ابتدا باید گزینه ایجاد گزارش را انتخاب کنید و سپس گزینه ارسال به مدیر را انتخاب کنید.در اینصورت مدیر می تواند هزینه ثبت شده را تایید یا رد کند.

سپس آن ترتیب در قسمت سفارش فروش قرار گرفته و آماده تهیه فاکتور می شود.