گاهی اوقات کارمند مجبور می شود هنگام کار بر روی یک پروژه از جیب خود پول پرداخت کند. مثلاً مشاوری برای کار روی سایت مشتری شما به هتل پول پرداخت می کند. در این شرایط شما می خواهید به عنوان یک شرکت، این هزینه را به مشتری خود فاکتور کنید.

پیکربندی هزینه ها

برای رهگیری و صدور فاکتور برای هزینه ها به  ماژول هزینه ها  نیاز خواهید داشت. برای نصب، به برنامه های اودوو بروید و هزینه ها در فیلد بالایی جستجو کزده و بر روی دکمه نصب کلیک نمایید.

 

همچنین باید ویژگی حسابهای تحلیلی را هم فعال نمایید تا بتوانید هزینه ها را به سفارش فروش ارتباط دهید. برای انجام این کار به  ماژول حسابداری> پیکربندی> تنظیمات> تب تحلیلی بروید، و ویژگی "حسابداری تحلیلی" را فعال نمایید:

 

هزینه ها را به سفارش فروش خود اضافه کنید

در ماژول هزینه ها، شما یا مشاورتان می توانید هزینه جدیدی را ایجاد کنید، برای مثال هتل را برای اولین هفته در سایت مشتری خود قرار دهید. سپس توضیح مرتبطی را وارد نموده و محصول موجود را انتخاب کرده و یا محصول جدیدی را ایجاد نمایید.


در این بخش یک محصول به نام هتل ایجاد می کنیم:


در تب فروش محصول، سیاست صدور فاکتور را بر اساس تعداد تحویل داده شده  و بسته به اینکه می خواهید برای میزان هزینه هایتان فاکتور صادر کنید یا برای قیمت فروش از پیش توافق شده، صدور مجدد فاکتور برای هزینه ها را بر اساس یکی از گزینه های هزینه تمام شده یا قیمت فروش را انتخاب کنید.


برای تغییر یا ایجاد محصولات بیشتر به ماژول  هزینه ها> پیکربندی > محصولات قابل هزینه  مراجعه کنید. برای تأیید به قسمت هزینه ها برگشته و سفارش فروش اصلی را به هزینه ارسال اضافه نمایید.


سپس می توان آن را در اختیار مدیر قرار داد، تایید کرد و در نهایت ارسال نمود. برای این کار در ابتدا باید بر روی گزینه ایجاد گزارش کلیک کنید:


 

و سپس بر روی گزینه ارسال به مدیر کلیک نمایید: در اینصورت مدیر می تواند هزینه ثبت شده را تایید یا رد کند:


 


در نهایت در سفارش فروش قرار می گیرد و آماده فاکتور شدن است.