برای سنجش عملکرد پاسخگویی خود یا دانش و اطلاعات در مورد یک موضوع یا رضایت کلی، با استفاده از ویژگی امتیازدهی ماژول نظرسنجی اودوو ، به پاسخ سوالاتتان امتیاز اضافه کنید. این امتیازات جمع بندی می شوند تا به پاسخگویی شما نمره نهایی بدهند.


در تب تنظیمات فرم نظرسنجی خود، امتیاز دهی بر اساس "امتیاز دهی با پاسخ در پایان" یا "امتیاز دهی بدون پاسخ در پایان" انتخاب کنید:

 

سپس، در تب سوالات، بر روی گزینه "افزودن سوال" کلیک کنید:

اکنون، در ویزارد باز شده، گزینه ها، پاسخ صحیح و نمره را تنظیم کنید:

 

درصد موفقیت کاربر برای دستیابی به نظرسنجی را تعیین کنید. در صورت فعالسازی گزینه "گواهینامه است"، قالب گواهینامه را نیز تعیین کنید. این گواهینامه به طور خودکار از طریق ایمیل برای کاربرانی که با موفقیت آن را به پایان می رسانند، ارسال خواهد شد.


ورود به سیستم را فعال کنید تا بتوانید "نشان" دهید. نشان ها مربوط به بخش آموزش الکترونیکی وب سایت شما هستند. علاوه بر کاربر وارد شده، بازدید کنندگان وب سایت که به دوره های صفحه دسترسی دارند، می توانند نشان های اعطا شده را مشاهده کنند.

ماژول وب سایت> برو به وب سایت> پشتیبانی> آموزش الکترونیکی

 

بیشتر بدانید: