یکی از ویژگی های مفید اودوو، فراهم کردن امکان ایجاد اسقاط در هر مرحله از خط تولید برای کاربر نهایی است. تقریباً در تمام مراحل خط تولید می توانید دکمه "اسقاط" را مشاهده کنید. با کلیک بر روی دکمه "اسقاط" ، اودوو فوراً قراضه ها را در انبار ایجاد می کند.


با این حال می توانید از طریق ماژول تولید> عملیات ها> سفارش های اسقاط ، و کلیک بر روی دکمه "ایجاد" یک داده اسقاط جدید ایجاد کنید:
در فرم ایجاد می توانید محصولی که باید اسقاط شد، تعداد، مکان منبع، مکان اسقاط و در صورت وجود سند منبع را مشخص کنید.

بعد از پر کردن فیلدها، بر روی دکمه  "تایید"  کلیک کنید:سفارش اسقاط به طور خودکار در انبار اضافه می شود.

با این حال، می توانید با کلیک بر روی دکمه "اسقاط" که تقریباً در همه فرم های تولید موجود است، سریع وارد شوید:


 اکنون اگر بر روی دکمه "سفارش های کاری" در سمت چپ فرم کلیک کنید، به صفحه زیر هدایت خواهید شد: