اگر گزینه دستگاه های مستقیم در تنظیمات پایانه فروش فعال باشد (به عنوان مثال، اگر از چاپگر ePos استفاده می کنید)، HTTP به پروتکل پیش فرض تبدیل می شود. 

ماژول پایانه فروش> پیکربندی> انتخاب پایانه فروش مورد نظر


نقطه فروش خود را مجبور به استفاده از اتصال ایمن (HTTPS) کنید

یک کلید جدید در پارامترهای سیستم اضافه کنید تا پایانه خود را مجبور کنید از یک اتصال امن با پروتکل HTTPS استفاده کند.

برای انجام این کار، حالت توسعه دهنده را فعال کنید، به ماژول تنظیمات> فنی> پارمترها> پارامترهای سیستم بروید، سپس با کلیک بر روی دکمه "ایجاد" یک پارامتر جدید ایجاد کنید و مقادیر زیر را اضافه کرده و بر روی دکمه "ذخیره" کلیک نمایید.


کلید:  point_of_sale.enforce_https
مقدار:  True