فاکتور پروفورما  به طور عمده به عنوان یک رسید ضروری با پیش فاکتورها، قبل از زمان تحویل محصول، مورد استفاده قرار می گیرد. به نوع و تعداد محصولات، اعتبار آنها و سایر داده های مهم، مانند: وزن و هزینه حمل و نقل، توجه می کند. همچنین پروفورما از فاکتور معمولی، در عدم وجود تقاضا و یا درخواست پرداخت، متفاوت است.


برای اجرای این عملیات، به ماژول فروش> پیکربندی> تنظیمات> تب پیش فاکتور ها و سفارشات بروید و گزینه "پروفورما" را فعال کنید، سپس تغییرات را ذخیره کنید.

 در فرم پیش فاکتور، روی دکمه "ارسال پروفورما" در بالا سمت راست، کلیک کنید.

همچنین شما می توانید "ارسال پروفورما" فاکتور را از هر فرم پیش فاکتور یا سفارش فروش ، ارسال کنید.


 

بعد از کلیک روی گزینه "ارسال پروفورما"، پنجره جدیدی مانند تصویر زیر ظاهر خواهد شد:به محض کلیک روی دکمه "ارسال" ، پروفورما ارسال خواهد شد.