نرم افزار مدیریت حضور و غیاب کارکنان

Attendance

نرم افزار مدیریت حضور و غیاب کارکنان

حضور و غیاب کارکنان را به سه روش اتصال به دستگاه حضور و غیاب، وب کیوسک (بارکد) و نرم افزاری مدیریت کنید.

  • نوع میزبانی

این ترکیب وجود ندارد.سازمان یار• تصویر و متن

  حضور و غیاب کارمندان را می توان به طور کامل با این ماژول مدیریت کرد. روش های مختلفی برای اعلام حضور در این ماژول وجود دارد. همچنین شما می توانید از دستگاه های حضور و غیاب استفاده کنید و کارمندان موقع ثبت در دستگاه حضور و غیاب، در سیستم ای آر پی شما نیز  ثبت شود. سیستم حضور و غیاب کارمندان اودوو با حقوق و دستمزد، مدیریت مرخصی ها و ثبت ساعات کارکرد یکپارچه می باشد به طوری که مکانیسم پیگیری حضور و غیاب مداوم را فراهم کند.  در این ماژول، حضور کارمندان بر اساس عمل ورود / خروج کارمند قابل ثبت است. تسهیل گستر موانع اتصال به تعداد زیادی از دستگاه های حضور و غیاب رایج در ایران را برطرف کرده است و بومی سازی های لازم در ماژول مورد نظر را صورت داده است تا بدون مشکل بتوانید از این ماژول بهره بگیرید.

 

مشاهده حضور و غیاب کارمندان توسط مدیر

 ماژول حضور و غیاب، دسترسی مدیران به اطلاعات مربوط به حضور و غیاب کارمند را فراهم می کند. مدیران می توانند ورود و خروج کارمندان خود را مشاهده کنند. 

سازمان یار• متن و تصویر

نظارت بر اضافه کاری

  ثبت اطلاعات حضور و غیاب به هنگام کارکنان

با ثبت حضور و غیاب بدون خطا از عوارض حقوقی و اقتصادی جلوگیری کنید

بدانید کارکنان شما از کجا وارد سیستم می شوند 

پیگیری درخواست های زمان مرخصی
سازمان یار• تصویر و متن

تهیه گزارش های کامل و واضح

قابلیت گزارش ماژول حضور و غیاب به کاربر امکان می دهد گزارش های حضور ماهانه، هفتگی و سالانه را در مورد هر یک از کارمندان و افراد گروه ایجاد کند.


این گزارش تحلیلی به مدیران/ کاربران امکان می دهد تا سابقه مشخصی از عملکرد کارمندان در شرکت داشته باشند.

محصولات و خدمات اخیراً مشاهده شده