مدیریت پروژه در اودوو + زیرنویس

مدیریت یکپارچه تمامی وظایف‏
برنامه ریزی برای کلیه اعضای تیم
امکان تغییر وضعیت پس از اتمام یک وظیفه
سازماندهی وظایف با انتخاب نوع نمایش
امکان ثبت زمان و فعالیت در برگه ساعات کارکرد
تخصیص زمان برای پروژه های مختلف با توجه به وقت آزاد کارمندان
مشاهدات
149 مجموع مشاهدات
1 Members Views
148 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما